Ei sunt laureații Premiului Național! Viorel Mardare, printre cei care vor primi distincția (Foto)

Ei sunt laureații Premiului Național! Viorel Mardare, printre cei care vor primi distincția (Foto)

Anual, în preajma zilei Independenței Republicii Moldova, personalitățile cu un rezultat remarcabil în diverse domenii își primesc Premiul Național în valoare de 100 mii lei. Pe 20 august, a fost aprobată lista personalităților. 

Lista moldovenilor cărora li se va acorda distincția:

1. Oleg Lupan, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, pentru contribuții originale la dezvoltarea nanotehnologiilor și promovarea științei naționale peste hotare;
2. Liliana Groppa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, pentru cercetările și activitatea practică de excepție în domeniul reumatologiei;
3. Gheorghe Savin, doctor habilitat în agricultură, conferențiar cercetător, pentru activitatea de selecție și dezvoltarea genofondului național al viței-de-vie;
4. Iurie Colesnic, scriitor, pentru opera literară și activitatea de cercetare în domeniul istoriei Basarabiei;
5. Viorel Mardare, regizor, pentru creația originală în arta filmului publicistic și promovarea imaginii Republicii Moldova;
6. Aureliu Batrînac, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, pentru inovații și activitate de excepție în domeniul chirurgiei inimii și promovarea imaginii Republicii Moldova;
7. Maria Cristea, meșter popular, fondator și director al Casei Portului Popular „Casa Cristea”, pentru contribuție la promovarea identității culturale și salvgardarea portului popular din Republica Moldova
8. Andrei Jilihovschi, bariton, solist principal al Teatrului „Bolșoi”, pentru arta interpretativă de excepție și promovarea imaginii Republicii Moldova;
9. Victoria Dunford, director executiv al Asociației de caritate „MAD-AidLimited”, pentru contribuție la realizarea proiectelor de caritate pentru incluziunea persoanelor cu nevoi speciale și model de cetățenie responsabilă pentru țara de origine Republica Moldova;
10. Ion Solonenco, general de brigadă în retragere, conducător al delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, pentru contribuție considerabilă la promovarea politicii de reintegrare și securitate a țării.

Premiul Naţional se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au adus un aport substanțial  ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, contribuind la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional și având un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic.