0 Recenzii

Lasă o recenzie

RO:
XY Accelerator este un program intensiv de accelerare pentru startup-uri, care se va desfășura în perioada 10 martie – 10 iulie și îți va oferi posibilitatea să lucrezi cot la cot cu specialiști în antreprenoriat, finanțe, comunicare, vânzări etc.

În cadrul programului, startup-urile vor beneficia de investiții în mărime de $8k, acces la o rețea de business extinsă, expertiză aprofundată în creșterea afacerii și o comunitate de persoane cu aceleași viziuni. Programul, care însumează 1280 de ore de mentorat, va dura patru luni. Echipa de mentori este compusă din Alexandru Lebedev, Traian Chivriga și Olga Melniciuc. Toate echipele acceptate vor fi localizate în același spațiu.

Scopul acceleratorului este de a ajuta 5 companii locale să-și dezvolte și să-și scaleze afacerile, prin suport operațional aprofundat și investiții financiare.

Fiecare companie va primi câte $8k pentru acoperirea costurilor salariale, marketing, alte operațiuni și mentorat din partea partenerilor în valoare de $5k.

Pentru o mai bună înțelegere a programului, în perioada 7 – 12 februarie, vor avea loc câteva sesiuni informative și de networking pentru cei care doresc să participe la program. Toate detaliile referitor la evenimente le vei putea găsi în pagina evenimentului.

Pașii de aplicare la program:
1. Completează formularul: http://bit.ly/3aNAeZo
2. În scurt timp vei fi contactat pentru a afla dacă ai fost acceptat.
3. În caz că răspunsul va fi pozitiv, vei fi invitat la 2 interviuri cu partenerii programului.

Deadline aplicări: 21 FEBRUARIE 2020

XY Accelerator powered by Tekwill este realizat cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suediei în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC” și cu susținerea financiară a investitorilor locali. Proiectul ”Tekwill” sprijină livrarea programului de mentorat și consultanță în cadrul Acceleratorului, iar susținerea financiară în numerar este acordată de investitorii locali.

RU:
XY Accelerator – это программа интенсивного развития стартапов, которая пройдет с 10 марта по 10 июля, предоставив участникам возможность все это время работать бок о бок со специалистами в области предпринимательства, финансов, коммуникации, продаж и т. д.

В рамках этой программы стартапы смогут получить инвестиции в размере 8000 долларов США, а также доступ к расширенной бизнес-сети, к неисчерпаемому опыту и знаниям развития бизнеса и сообществу людей с такими же взглядами. Программа предлагает также 1280 часов наставничества. Всё это продлится четыре месяца. Команду наставников составляют – Александр Лебедев, Траян Киврига и Ольга Мельничук. Все допущенные к участию стартапы будут расположены вместе на протяжении всех 4-х месяцев.

Стартап акселератор ставит перед собой цель помочь 5 местным стартапам в развитии и росте их бизнеса посредством профессиональной операционной поддержки и финансовых инвестиций.

Каждая компания получит в качестве инвестиций – 8000 долларов США на оплату труда, маркетинг, другие операции и наставничество от партнеров на сумму 5000 долларов США.

Для подробного ознакомления с программой, с 7 по 12 февраля будут организованы инфо-встречи для тех, кто хочет принять участие в программе. Вы сможете найти все подробности о событиях на facebook events.

Этапы участия в программе:
1. Заполните форму: http://bit.ly/3aNAeZo
2. В ближайшее время с вами свяжутся, чтобы сказать, были ли вы приняты.
3. Если ответ будет положительным, то вас пригласят на интервью с партнерами программы.

Срок подачи заявок: 21 февраля 2020 г.


XY Accelerator организован при содействии Tekwill и при поддержке Агентства США по Международному Развитию (USAID) и Швецией в рамках проекта «Развитие Центра передового опыта в области ИКТ» и при финансовой поддержке частных инвесторов.
Проект “Tekwill” поддерживает реализацию программы наставничества и консалтинга в рамках акселератора, а финансовая поддержка оказывается местными частными инвесторами.

Detalii

Începutmartie 10, 2020

Sfîrşit iulie 10, 2020

Categorie evenimente Business

Organizatori
Locaţie

Tekwill

str. Studenților 9/11
Chișinău
Moldova

0 Recenzii

Lasă o recenzie

Evenimente din aceeași locație

No events found.