Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova este principala bibliotecă a statului responsabilă de conservarea, valorificarea şi salvgardarea moştenirii culturale scrise şi numerice. 


Biblioteca Naţională este păstrătoarea unui valoros fond de documente volumul căruia constituie 2,5 mln. unităţi materiale. Colecţiile bibliotecii cuprind diferiţi purtători de informaţii: tradiţionale (monografii, seriale) şi netradiţionale (discuri, benzi magnetice, microfilme, hărţi, documente electronice etc.).

Premii
În 2002, în cadrul proiectului “UE – XXI”, Uniunea Europeană i-a conferit Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi directorului ei general decoraţia internaţională “Clasa europeană a calităţii” cu nominaţiile “Instituţia secolului XXI” şi “Managerul secolului XXI”. Decizia a fost luată de o comisie de experţi independenţi ai Comunităţii Europene, criteriul de bază fiind aplicarea în activitatea instituţiei a unor metode de management performant, fapt ce a conferit rezultatelor şi produselor activităţii BNRM o ţinută competitivă cu modelele avansate din Occident. În 2007 Fondul de Excelenţă din Geneva i-a conferit instituţiei Medalia de aur.
Misiune
Atribuţiile şi sarcinile principale ale Bibliotecii Naţionale sunt conservarea memoriei naţionale cuprinse în patrimoniul imprimat; colecţionarea, conservarea şi punerea în valoare a colecţiei “Moldovica”, constituită din publicaţii aparute în ţară şi în străinatate cu referinţă la Republica Moldova. Biblioteca deţine cîteva colecţii importante, care cuprind documente cu valoare bibliofilă: Cartea veche şi rară, Moldavistica, Audiovideoteca, Colecţie de artă şi hărţi. Biblioteca Naţională este accesibilă tuturor cetăţenilor, care au atins vârsta de 17 ani.

Galerie Foto

Galerie Video

Contacte

Str. 31 August 1989, nr. 78-A
Chișinău
022 221 475
biblioteca@bnrm.md

Recenzii

0,0 rating
0 din 5 stele (bazat pe 0 recenzii)
Excelent0%
Foarte bine0%
Medie0%
Slab0%
Teribil0%

Lasă o recenzie