Concursul se desfășoară în cadrul programului UE „Măsuri de consolidare a încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNDP în Moldova. Programul ajută la consolidarea încrederii rezidenților de pe ambele maluri ale Nistrului prin implicarea lor în proiecte de dezvoltare comună.

Așa cum s-a menționat în mesajul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în special, Uniunea Europeană oferă sprijin financiar sub formă de granturi pentru proiecte de creare sau consolidare a platformelor de cooperare între asociațiile de afaceri și ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului.

Cererile de finanțare a proiectelor în valoare de până la 25 de mii de euro pot fi depuse de organizații non-profit, atât din stânga, cât și de pe malul drept al Nistrului. În timpul concursului, proiectele vor fi selectate pentru a crea platforme de cooperare durabilă pentru afaceri care unesc ambele maluri ale Nistrului sau pentru consolidarea platformelor existente. Concursul este deschis ideilor de proiect care vor avea un impact semnificativ asupra diferitelor sectoare ale economiei pe ambele maluri, pentru a rezolva problemele principale ale dezvoltării afacerilor în domeniile relevante, care vor avea un impact pozitiv asupra unui număr semnificativ de beneficiari potențiali, în special asupra entităților economice.

Activitățile incluse în propunerea de proiect vor permite antreprenorilor de la ambele maluri să coopereze și să beneficieze de relații economice, cu sprijinul participanților la arenele de afaceri din domenii de interes reciproc. Proiectele pot fi prezentate de organizații non-profit sau neguvernamentale înregistrate (asociații de afaceri, asociații publice, uniuni de producători, asociații patronale, camere de comerț, parteneriate non-profit, etc.). Organizațiile interesate își pot depune cererile și propunerile de proiect, având în vedere că toate activitățile proiectului ar trebui să fie desfășurate în perioada octombrie 2019 – octombrie 2021. Solicitanții pot conta pe un grant de până la 25 de mii de euro, dar fonduri suplimentare în calitate de contribuții proprii sunt încurajate. Seminare de informare vor avea loc pe 5 august la hotelul Jolly Alon din Chișinău și pe 6 august la hotelul Rossiya din Tiraspol.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 28 august. Anterior, Uniunea Europeană a sprijinit crearea a 8 parteneriate între reprezentanții comunităților de afaceri de la ambele maluri ale Nistrului. Drept urmare, producătorii agricoli au făcut standuri comune la expoziții internaționale și au încheiat contracte pentru exportul de produse în țările occidentale. De asemenea, au fost deschise centre de informare pentru turiștii din Chișinău și Tiraspol, a fost creat un centru pentru promovarea agriculturii ecologice, iar comunitatea de afaceri a obținut acces la datele pieței de pe malul stâng al Nistrului, grație unui parteneriat dintre Camera de Comerț din Tiraspol și Camera de comreţ şi industrie moldo-franceză.

Lasă un comentariu