Orașul Cluj, numit și capitală a Transilvanie, este cu siguranță un oraș care merită a fi vizitat. Liniștea de acolo, natura spectaculoasă vă pot oferi o vacanță de vis.

Recomandat de către publicațiile internaționale și inclus în mai multe topuri ale destinațiilor de turism care trebuie să le vezi, Clujul a fost numit și un fel de Sillicon Valley de Transilvanie.

Centrul Clujului Centrul se remarcă printr-o serie de monumente istorice, clădiri din secolele XVII-XX. O plimbare la pas prin centru Clujului le va dezvălui turiştilor clădiri impresionante în stil baroc, renascentist şi gotic.

Castelul Bánffy din Bonţida 


Castelul Bánffy din Bonţida este unul din monumentele de arhitectură reprezentative pentru barocul transilvan, bogăţia de elemente specifice acestui stil arhitectonic aducându-i şi numele de „Versaille-ul Transilvaniei“. A fost ridicat de familia Bánffy în comuna Bonţida, localitate situată la aproximativ 30 de kilometri Est de Cluj-Napoca.

Parcul Etnografic Naţional „Romulus Vuia“ 
Parcul Etnografic Naţional „Romulus Vuia“ este un muzeu în aer liber. Denumirea este o omagiere a întemeietorului acestui parc.

Bastionul Croitorilor

Acest turn şi-a primit numele după breasla croitorilor care avea obligaţia să-l întreţină şi să păzească oraşul în acel punct, fiind singurul bastion al cetăţii care s-a păstrat integral. De-a lungul timpului, Turnul a fost distrus de mai multe ori. A mai fost restaurat în perioada 1956-1957, când s-a dorit deschiderea unui muzeu de istorie al oraşului Cluj, însă autorităţile comuniste de la acea vreme s-au opus. Recent restaurat, Turnul a primit o nouă destinaţie: „Centrul de Cultură Urbană“, care cuprinde o cafenea literară, o sală de conferinţe şi spaţii expoziţionale.

Cheile Turzii

Sunt situate în extremitatea estică a Munţilor Apuseni şi au o lungime de circa 2 kilometri. Zona prezintă o largă varietate a formelor de relief carstic cu grote de eroziune (peste 60) pe marginea pârâului Hăşdate, grohotişuri, colţuri stâncoase, treceri de la poteci line la pereţi abrupţi, de la stâncă şi grohotiş la vegetaţie abundentă. Aici pot fi văzute specii de lilieci, de peşti (zvârluga, cleanul), de amfibieni şi reptile (buhai de baltă, triton cu creastă, vipera comună), de păsări (privighetoarea, ciocănitoarea), etc.

Salina Turda

Salina Turda este unul din principalele obiective turistice ale Trasilvaniei, reprezentând un adevărat muzeu al mineritului în sare din Transilvania, o bază de agrement modernă şi, în acelaşi timp, o bază de tratament. Vârsta depozitelor salifere din Transilvania este de aproximativ 13 milioane ani, zăcământul de sare de la Turda făcând parte din acelaşi aliniament ca zăcămintele Ocna Dej, Sic, Cojocna, Valea Florilor şi Ocna Mureş.  În mină sunt amenajate: un lift panoramic, o pistă de minigolf, două piste de minibowling, un teren de sport şi un amfiteatru cu 180 de locuri, care găzduieşte diverse concerte. De asemenea, în incintă funcţionează şi un carusel care oferă o imagine panoramică asupra Minei Rudolf. În Mina Terezia a fost amenajat un lac subteran ce oferă posibilităţi pentru o plimbare cu barca la 112 metri în adâncul muntelui de sare. Mina Ghizela a fost amenajată pentru a deservi exclusiv activităţii de tratament balnear.

Casa Matei Corvin

Casa Matei Corvin este singurul imobil din veacul al XV-lea care se regăseşte în forma iniţială. Este o clădire gotică ce a fost construită prin contopirea a trei case, poarta ogivală fiind elementul arhitectonic definitoriu ce o încadrează în acest stil. În această casă s-a născut Matei, rege al Ungariei, fiul cel mic al lui Iancu de Hunedoara. Regele Matei Corvin a emis un decret prin care această casă este scutită de plata impozitelor către stat, decret respectat de către toţi regii Ungariei ce i-au urmat. În secolul XVIII, casa a intrat în patrimoniul oraşului, fiind folosită drept închisoare sau spital militar.

Lacul Drăgan

Lacul Drăgan se află la confluenţa râului Drăgan cu râul Sebeşel. Barajul are o înalţime de 120 de metri şi are multiple roluri: producţia de electricitate, regularizarea Crişului Repede, atenuarea viiturilor şi asigurarea alimentării cu apă a Municipiului Oradea. Zona este de un pitoresc unic, dispunând de facilităţi de cazare de tip pensiune turistică favorizând activităţi sportive de tip off-road şi mountain-bike.

Sursa

 

Lasă un comentariu